Detaljinformation

st
  Bookmark and Share
 
Alain, M-C: Critical notes/Bok
Artnr: AL 29422
Kategori: Orgel 25% rab
Kombination : Orgel/Övrigt

Pris: 725,00 kr

Innehåll:
Marie-Claire Alain. "Critcal notes on the organ music of Jehan Alain". Ingående förklaringar och kommentarer kring Alains orgelrepertoar som "...a search for authenticity in interpretaion." Notexempel, förslag på utförande och historik. 121 sidor.
Tillbaka