Detaljinformation

st
  Bookmark and Share
 
Anglican Chant på svenska I
Artnr: CF-1010
Kategori: Distribution ord.pris
Kombination : Kör/sakral/SATB

Pris: 49,00 kr

Innehåll:
Del 1 (av 3) - Advent, jul och epifania

- 18 Psaltarpsalmer

Förord
Traditionen att sjunga s.k. anglican chant har sitt ursprung i hur den gregorianska sången utvecklades i Church of England under tidigt 1600-tal. Släktskapet till faux bourdon är tydligt och det som utvecklades till anglican chant var från början harmoniserad gregoriansk sång.

Kyrko- och katedralkörer i England (främst inom anglikanska kyrkan)
sjunger i allmänhet varje söndag och helgdag och dessutom ofta en eller flera aftonsångsgudstjänster (evensongs) per vecka. Psaltarpsalmer ingår i den söndagliga aftonsången (liturgiskt sett är evensong en sammanslagning av vespern och completoriet) samt förekommer i högmässan. De engelska kyrkokörerna har i regel stor kunskap och skicklighet av detta sätt att sjunga psaltarpsalmer.

Anglican chant i Svenska kyrkan
En av de stora förändringarna i Svenska kyrkans nya evangeliebok (Den svenska evangelieboken, Svenska kyrkan, 2002) är att en psaltarpsalm, eller del av, införts för varje helgdag. Detta ger ytterligare anledning till att regelbundet sjunga dem i gudstjänsten. Föreliggande utgåva följer konsekvent den svenska evangelieboken.

I kyrkohandbokens (Den svenska kyrkohandboken, Svenska kyrkan, 1986) ordning för högmässa är den mest naturliga platsen för psaltarpsalmen mellan den gammaltestamentliga läsningen och epistelläsningen, men man kan istället sjunga psaltarpsalm på exempelvis introitusplats. I söndagskvällens evensong
följer psaltarpsalmen på det inledande responsoriet.
Tillbaka