Detaljinformation

st
  Bookmark and Share
 
(Anonymus) Musikstycken för orgel
Artnr: CF-5011
Kategori: Distribution ord.pris
Kombination : Orgel/Solo

Pris: 150,00 kr

Innehåll:
En samling om 10 mindre orgelstycken från anonym komponist. Inkluderar såväl modern notation som faksimil.

För utgåvan svarar Claes Holmgren och Johan Hammarström.

Ur Claes Holmgrens förord:
"Det är i stor glädje som denna utgåva 'Musikstycken för orgel' presenteras, en samling troligen helt obekanta kompositioner (förutom det sjunde stycket i cykeln), präntade i tiden där 1700-tal övergick i 1800-tal"
Tillbaka