Detaljinformation

st
  Bookmark and Share
 
Anglican Chant på svenska II
Artnr: CF-1011
Kategori: Distribution ord.pris
Kombination : Kör/sakral/SATB

Pris: 59,00 kr

Innehåll:
Del 2 (av 3) - Förfasta, fasta, påsk och pingst

ur förordet:
Anglican chant i Svenska kyrkan
En av de stora förändringarna i Svenska kyrkans nya evangeliebok (Den svenska evangelieboken, Svenska kyrkan, 2002) är att en psaltarpsalm, eller del av, införts för varje helgdag. Detta ger ytterligare anledning till att regelbundet sjunga dem i
gudstjänsten. Föreliggande utgåva följer konsekvent den svenska evangelieboken.

I kyrkohandbokens (Den svenska kyrkohandboken, Svenska kyrkan, 1986) ordning för högmässa är den mest naturliga platsen för psaltarpsalmen mellan den gammaltestamentliga läsningen och epistelläsningen, men man kan istället sjunga psaltarpsalm på exempelvis introitusplats. I söndagskvällens evensong
följer psaltarpsalmen på det inledande responsoriet.

Förord............................................................I
Septuagesima................................................1
Sexagesima....................................................2
Fastlagssöndagen.........................................3
Askonsdagen................................................4
Första söndagen i fastan..............................5
Andra söndagen i fastan.............................6
Tredje söndagen i fastan.............................7
Midfastosöndagen.......................................8
Femte söndagen i fastan..............................9
Palmsöndagen..............................................10
Skärtorsdagen...............................................11
Långfredagen................................................13
Påsknatten.....................................................15
Påskdagen.....................................................16
Annandag påsk............................................17
Andra söndagen i påsktiden......................18
Tredje söndagen i påsktiden......................19
Fjärde söndagen i påsktiden.......................20
Femte söndagen i påsktiden.......................21
Bönsöndagen................................................22
Kristi himmelsfärds dag..............................23
Söndagen före pingst...................................24
Pingstdagen..................................................25
Annandag pingst..........................................26
Jungfru Marie bebådelsedag......................27
Tillbaka