2018-04-30
Info om Cookies & GDPR
GDPR - EU:s nya Dataskyddsförordning

Den 2018-05-25 infördes en ny personuppgiftslag som i korthet innebär att:
• Man får bara behandla personuppgifter om man uppfyller kraven i lagen.
• Man får bara samla in personuppgifter för ett angivet syfte.
• Man får bara samla in de uppgifter som är nödvändiga för att uppfylla syftet.
• Har man personuppgifter måste man hålla dem korrekta och uppdaterade.
• När syftet är uppnått ska uppgifterna tas bort.
• Personuppgifter ska förvaras säkert så de inte ändras eller stjäls.
• Man ska kunna bevisa att man uppfyller alla dessa krav.

ECHO Musikproduktion HB hanterar dina uppgifter enligt följande:

• När du beställer noter via vår hemsida, telefon eller e-mail ingår vi ett avtal med dig där syftet till insamlandet av uppgifter är för att säkerställa att vi ska kunna leverera önskade varor till dig. Du samtycker därmed till att dina adressuppgifter inkl. telefonnummer och i förekommande fall även e-postadress läggs upp i vårt kundregister.

• www.echomusik.com använder endast en s.k. sessionscookie som tillfälligt lagras i datorns minne under tiden du besöker/handlar på webbsidan. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

• Då vi aldrig frågar efter ditt personnummer finns det av naturliga skäl inga sådana uppgifter i vårt register.

• Dina uppgifter finns säkert lagrade i vårt affärssystem och delas ALDRIG med någon. Dessa uppgifter ligger endast i vårt register för att hanteringen av beställningar från återkommande kunder ska underlättas. Övriga kunders uppgifter raderas permanent efter 1 års inaktivitet.

• I de fall där du har angivit en e-postadress för såväl automatisk e-postbekräftelse vid beställningar via hemsidan eller via reguljär e-post lagras dessa uppgifter tills dess att beställningen är hanterad/levererad och betalning inkommit. Därefter raderas e-postdokumentationen permanent.

• Har du frågor rörande hanteringen av just dina uppgifter eller önskar begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig eller att invända mot behandling samt rätten till dataportabilitet - var god ring Martin (PA) på 0708-77 48 70.
Tillbaka