Kör
1993 började utgivningen med enstaka utgåvor. Från 1996 har en kyrkomusikserie byggts upp och omfattar ett 40-tal titlar för de flesta kyrkohögtiderna. Bland kompositörerna märks Dale Wood, Jonathan Willcocks, Franz Schubert, Linda Spevacek, Joyce Eilers, Karin Wall-Källming och Bengt Berg.

Dessutom är vi förlaget som står bakom storsäljaren "Körboken - 111 sånger för SATB a cappella" och "Gröna Cookies" - fyra evergreens med fyndig svensk text.

Vidare har vi givit ut "Guds Andes skål av glas - en glasbruksmässa" för kör och blåsare, arrangemang ur Psalmer i 90-talet (Bengt Berg), samt samlingarna "Femton psalmer för unga" och "Lågor av ljus" i samarbete med Växjö Stifts Kyrkosångsförbund. 
   

Instrumental
Flöjtskolan för gruppundervisning - den enda existerande; Flöjt i Kvadrat är gjord av Gunnar Kinberg - flöjtlärare i Linköping sedan början av 70-talet. Redan från början blir eleverna vana vid ensemblespel genom att samtliga stycken i de tre delarna är arrangerade för fyra flöjter. Materialet omfattar visor i skilda slag av exempelvis Bellman, Taube, Riedel, Sjöberg och är väl lämpade som konsertstycken.

Klarinettskolan av Roland Hybelius är också den i tre delar med varierat innehåll. Första delen bygger mycket kring gehörsspelet och lägger stor vikt vid att lära ut det grundläggande "hantverket". Här finns i samtliga delar omfattande avsnitt med roliga "knep och knåp" - uppgifter, notläsningsövningar. Dessutom finns en lärarhandledning längst bak i boken. Roland fick Malmö Musikhögskolas pedagogpris för Klarinettskolan 1986.

 
Teori
Den perfekta musikordboken för instrumentfodralet eller körsångarens pärm är Hans Parments Ord i Musiken. Här ges förklaringar (och symboler) på de mest använda termerna (...och några till) en instrumentalist eller sångare råkar ut för i den traditionella repertoaren.
 
Blåsorkester
ECHO Musikproduktion fick hösten 1998 i uppdrag av Sveriges Orkesterförbund och Riksföreningen Folkmusik och Dans att ta fram ett antal arrangemang med svensk folkmusik för blåsorkester. Resultatet blev en serie med arrangemang av landets idag mest flitigt anlitade arrangörer: Robert Sjölin, Jerker Johansson och Anders Högstedt. De gavs fria händer och materialet (grad 3) är väl lämpat som konsertmusik och bruksmusik med dansare. Här finner du bl a storsäljaren Slottssvit av Jerker Johansson.

Förutom Swedish Folk Music Series har vi utgivit Jerker Johanssons arrangemang på Rossinis ouvertyr till Wilhelm Tell för xylofonsolo och blåsorkester. Detta arrangemang gjordes på uppdrag av Arméns Musikkår 1998 och uruppfördes vid musikkårens finalkonserter i Växjö och Stockholm samma år.
Nytt hos ECHO Musik

2024-02-26
BOKREA 2024

2019-03-22
Ulrik Lundströms musik på YouTube

2018-04-30
Info om Cookies & GDPR

Nyheter på notfronten!

2024-02-26
Lux laterna magica /Org, 624,00 kr

2024-02-26
Riedel: Fiskmässan /Sångstämmor, 110,00 kr

2024-02-25
Riedel: Ditt lilla lejon/Unis + pi, 16,00 kr

2024-02-25
Riedel: Jag vet en stjärna /SSA, 16,00 kr

2024-02-25
Riedel: Tack! /Unis (+ diskant) & Orgel, 27,00 kr

2024-02-24
Oxf Book of Organ Music by Women Composers, 398,00 kr

2024-02-24
Messiaen: La Nativité du Seigneur /Komplett, 260,00 kr