Kör
1993 började utgivningen med enstaka utgåvor. Från 1996 har en kyrkomusikserie byggts upp och omfattar ett 40-tal titlar för de flesta kyrkohögtiderna. Bland kompositörerna märks Dale Wood, Jonathan Willcocks, Franz Schubert, Linda Spevacek, Joyce Eilers, Karin Wall-Källming och Bengt Berg.

Dessutom är vi förlaget som står bakom storsäljaren "Körboken - 111 sånger för SATB a cappella" och "Gröna Cookies" - fyra evergreens med fyndig svensk text.

Vidare har vi givit ut "Guds Andes skål av glas - en glasbruksmässa" för kör och blåsare, arrangemang ur Psalmer i 90-talet (Bengt Berg), samt samlingarna "Femton psalmer för unga" och "Lågor av ljus" i samarbete med Växjö Stifts Kyrkosångsförbund. 
   

Instrumental
Flöjtskolan för gruppundervisning - den enda existerande; Flöjt i Kvadrat är gjord av Gunnar Kinberg - flöjtlärare i Linköping sedan början av 70-talet. Redan från början blir eleverna vana vid ensemblespel genom att samtliga stycken i de tre delarna är arrangerade för fyra flöjter. Materialet omfattar visor i skilda slag av exempelvis Bellman, Taube, Riedel, Sjöberg och är väl lämpade som konsertstycken.

Klarinettskolan av Roland Hybelius är också den i tre delar med varierat innehåll. Första delen bygger mycket kring gehörsspelet och lägger stor vikt vid att lära ut det grundläggande "hantverket". Här finns i samtliga delar omfattande avsnitt med roliga "knep och knåp" - uppgifter, notläsningsövningar. Dessutom finns en lärarhandledning längst bak i boken. Roland fick Malmö Musikhögskolas pedagogpris för Klarinettskolan 1986.

 
Teori
Den perfekta musikordboken för instrumentfodralet eller körsångarens pärm är Hans Parments Ord i Musiken. Här ges förklaringar (och symboler) på de mest använda termerna (...och några till) en instrumentalist eller sångare råkar ut för i den traditionella repertoaren.
 
 
Nytt hos ECHO Musik

2019-03-22
Ulrik LundstrŲms musik pŚ YouTube

2018-04-30
Info om Cookies & GDPR

Nyheter på notfronten!

2024-06-12
New Oxford Organ Method, 545,00 kr

2024-06-04
Bach: Choralfantasie BWV 1128/Org, 193,00 kr

2024-05-13
Lux Aeterna, 723,00 kr

2024-05-13
Saint-SaŽns: Gesamte Orgelwerke 1, 179,00 kr

2024-05-13
Saint-SaŽns: Gesamte Orgelwerke 2, 248,00 kr

2024-05-13
Saint-SaŽns: Gesamte Orgelwerke 3, 179,00 kr

2024-05-13
Saint-SaŽns: Gesamte Orgelwerke 4, 179,00 kr

2024-05-13
Saint-SaŽns: Gesamte Orgelwerke 5, 248,00 kr

2024-05-13
Saint-SaŽns: Gesamte Orgelwerke 6, 179,00 kr